SCHILLER CARDIOVIT FT-1 apuna COVID-19 hoidon rytmihäiriötutkimuksessa

Julkaistu 29.10.2020

SCHILLER CARDIOVIT FT-1 EKG-laitetta käytettiin ESC:n (European Society of Cardiology) puolesta julkaistussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin hydroksiklorokiinin arytmista turvallisuutta COVID-19-potilailla eri kliinisissä olosuhteissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata EKG-muutoksia ja rytmihäiriöitä COVID-19-potilailla, jotka saivat hydroksiklorokiinihoitoa (HCQ) eri kliinisissä olosuhteissa.

Keskeisiä kohtia CARDIOVIT FT-1:stä tutkimuksen suhteen:

• Pienen kokonsa ja helpon siirrettävyytensä ansiosta CARDIOVIT FT-1 laitetta käytettiin EKG rekisteröinteihin sairaalan ulkopuolella oleville potilaille joko kotona tai hoitokodeissa. 20–50 EKG:aa suoritettiin päivittäin. Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 649 COVID-19-potilasta (61,9 ± 18,7 vuotta, joista 46,1% oli miehiä).

• EKG: t välitettiin SCHILLER-tiedonhallintajärjestelmään SEMA:aan heti rekisteröinnin jälkeen sairaanhoitajan matkapuhelimen datayhteyden avulla.

• Sairaalan lääkärit analysoivat EKG:t SEMA:n työkaluilla. QT-intervallit mitattiin ensin SEMA:n uudelleenmittaustyökalulla ja verrattiin sitten automaattisiin mittauksiin. SEMA laski QTc-arvot automaattisesti eri kaavoilla (Bazett, Fridericia, Framingham). Lääkärit arvostavat uudelleenmittaustyökalun helppokäyttöisyyttä ja QTc:n automaattista uudelleenlaskentaa, kun QT mittapisteet säädettiin manuaalisesti.

Kirjoittajat päättelivät, että HCQ: n antaminen on turvallista COVID-19-potilaiden lyhytaikaiselle hoidolle riippumatta kliinisestä tilanteesta, mikä aiheuttaa vain vaatimattoman QTc-ajan pidentymisen eikä suoraan johtuvia rytmihäiriöitä.

Linkki tutkimusraporttiin: FT-1 COVID-19

Linkki FT-1 esitteeseen: FT-1 esite